Wat is een bear markt?

Bear markt

De prijzen op de aandelenmarkt fluctueren. Net zoals de zee eb en vloed heeft, daalt de waarde van aandelen, nadat ze duurder zijn geweest. Wanneer die waarde 20% of meer vermindert, voor een langere periode (maanden of zelf jaren, maar gemiddeld minder dan een jaar), spreekt men van een berenmarkt. De omgekeerde beweging op de grafiek wordt een stierenmarkt of bullmarket genoemd. 

Karakteristieken van een bear markt

Typisch gedurende een bear market is dat  de prijzen van aandelen snel op en neer beginnen te gaan. Investeerders worden onrustig en nemen een afwachtende houding aan. Bedrijven krijgen het moeilijk, werkloosheid stijgt en de consument wordt daardoor voorzichtiger in zijn uitgaven en de markt daalt verder. 

Dalingen en stijgingen volgen elkaar logisch op. Maar een daling is niet altijd drastisch genoeg om een beermarket te worden genoemd. Een daling van 5 tot 10%, over een minder lange periode (minder dan 2 maanden) noemt men een correctie, bijvoorbeeld.

Een berenmarkt is niet altijd een economische crisis, zelfs niet wanneer dat een algemene berichtgeving betreft. De S&P500 kende sinds WOII bijvoorbeeld 13 beermarkten, waarvan er 4 geen signaal van een recessie waren. Wanneer we over een aandelenmarkt spreken hebben we het meestal over een index, een collectie van bedrijven. Maar ook een individueel aandeel kan in een bearmarket zitten. 

Het vel van de beer verkopen

Net zoals jagers in de middeleeuwen het vel van de beer verkochten voor hij geschoten was, verkopen short-sellers aandelen die ze nog niet hebben aangekocht. Ze verkopen aandelen die zijn geleend van grote beleggers, met het doel ze later tegen een lagere prijs op de markt terug te kopen. Beleggers die aan ‘short selling’ doen, speculeren met andere woorden op een waardedaling van het aandelen en maken zo tijdens een beer markt winst.

Naar aanleiding van de kredietcrisis in 2008 werden bepaalde soorten van short-selling (zoals naakt shot selling en short & distort) verboden en in crisistijden wordt soms geen enkele vorm meer toegestaan.

De grote beer en de kleine beer

De bekendste berenmarkt was de Grote Depressie in de jaren 30. Tussen 1929 en 1932 verloor de Amerikaanse beurs 90% van haar waarde.

Van 20 februari 2020 tot 23 maart 2020 bevond de MSCI World Index zich in een berenmarkt. Dat zijn maar 33 dagen en daarmee de kortste bearmarket in de geschiedenis!

Tips om te investeren tijdens een bear market?

  • Blijf kalm en denk op lange termijn: je krijgt wellicht meteen de impuls om meteen al je investeringen van de hand te doen. Grote emoties als angst of euforie doen je vaak impulsieve en ondoordachte beslissingen nemen. Wanneer je echt genoodzaakt bent iets te verkopen, doe het dan in schijfjes van 10% per keer en neem dan tijd om te evalueren. Zoals je ondertussen weet is het niet te voorspellen hoe lang de beermarkt duurt, maar het zijn cycli: na een berenmarkt volgt uiteindelijk weer een stijging van de waarde.
  • Overweeg stabielere investeringen, zoals de voedingsindustrie en andere bedrijfstakken die mensen blijven nodig hebben, ongeacht de economische toestand. Die houden vaak hun waarde. Daartegenover staat natuurlijk dat ook de winstmarges vaak beperkter zijn.
  • Ga op zoek naar koopjes. Bear markets zorgen ervoor dat je heel goedkoop kan investeren.
  • Het risico is natuurlijk dat de bedrijven waarin je investeert helemaal ophouden te bestaan. Doe onderzoek naar de vooruitzichten en verwed je geld dus niet op één enkel paard.
Bear vs bull markt
Bear vs bull markt

De berenval

Eern beermarktval vormt zich gedurende een bull market, wanneer de spelers beginnen te anticiperen over het einde van de omhooggaande trend en zich als een beer-investeerder gaan gedragen, maar de prijzen toch weer stijgen. Berenvallen zijn valse signalen die doen vermoeden dat de markt zal dalen. Uiteraard is de tegenhanger een stierenval. Investeren in aandelen blijft nog steeds speculeren. Kennis en ervaring zijn dus erg belangrijke factoren. Een beginneling laat zich best begeleiden door een specialist en het is van groot belang de beursberichten op de voet te blijven volgen. Wil je daar de tijd en moeite niet voor nemen, maar wil je toch investeren is het een goed idee iemand in te huren die je portefeuille voor jou beheert. Zelfs wanneer je voor de laatste optie kiest, is basiskennis belangrijk, zodat je ten minste weet wat er met je geld gebeurt. Dus blijf mijn blog lezen.