Wat zijn NAW-gegevens en waarom is dat handig om te weten?

Je bent de term NAW-gegevens vast weleens tegengekomen. Het is de afkorting voor Naam, Adres en Woonplaats. Dit zijn dus adresgegevens.

Vaak worden deze gegevens gevraagd bij het bestellen van producten of diensten. Met deze gegevens weet een bedrijf waar de producten geleverd moeten worden.

Als er dus wordt gevraagd om NAW-gegevens, dan wordt er dus eigenlijk gevraagd om naam, adres en woonplaats. En inmiddels mag je daar ook wel telefoonnummer en e-mailadres aan toevoegen, want die worden nu ook standaard bijna altijd gevraagd.

NAW-gegevens

Bescherming persoonsgegevens

Niet elk bedrijf mag zomaar om NAW-gegevens vragen, want dit mag alleen als er een grondslag is. Dat betekent dat je een goede reden moet hebben om persoonsgegevens te verwerken.

In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan 6 redenen genoemd:

  1. U heeft toestemming van de persoon om wie het gaat.
  2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
  3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat u dit wettelijk verplicht bent.
  4. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen.
  5. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
  6. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen.

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens is meer informatie te vinden.

Afsluiting over NAW-gegevens

Nu weet jij wat NAW-gegevens zijn, doe er je voordeel mee ;-P